رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در هفت تیر مشهد

مغازه 20 متری / سرامیک سکوریت / حاشیه بلوار حافظ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
مغازه 115 متری / شیک نوساز / اول بلوار حافظ
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
مغازه ۴۰ متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
مغازه ۴۰ متر
۲۰ متر مغازه هفت تیر ۲۹
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هفت تیر
۲۰متری مکان قوی مناسب تمامی مشاغل
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
۲۰متری مکان قوی مناسب تمامی مشاغل
هفت تیرفکوری مغازه ٢٥متر تجاری دائم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
اجاره مغازه۵۵متری شیک در فکوری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
اجاره مغازه۵۵متری شیک در فکوری
واگذارى٣٥متر سوپر مارکت با لوازم کامل هفت تیر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
مغازه ۳۵ متری همراه با یخچال و لوازم سوپر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
مغازه ۲۷ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در هفت تیر
30 متر تجاری حاشیه حافظ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
30 متر تجاری حاشیه حافظ
واگذاری کامل کافه دلیوری18متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
واگذاری کامل کافه دلیوری18متر
مغازه30متری/مناسب برای صبحانه/سوپر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
مغازه30متری/مناسب برای صبحانه/سوپر
1500/مترتجاری دائم/مناسب رستوران و فودکورت
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
1500/مترتجاری دائم/مناسب رستوران و فودکورت
۲۲متر مغازه هفت تیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هفت تیر
۲۲متر مغازه هفت تیر
هفت تیر ٣٠مترمغازه با سابقه ١٠سال سوپر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
هفت تیر ٣٠مترمغازه با سابقه ١٠سال سوپر
۳۰ متر مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
250 متر ملک تجاری کاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
250 متر ملک تجاری کاری
۲۰متر مغازه هفت تیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هفت تیر
مغازه ۳۵ متری / هفت تیر ۲۹ /دو نبش
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
۲۱مغازه هفت تیر خیابان ۳۰متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
۲۱مغازه هفت تیر خیابان ۳۰متری
مغازه 22 متری. هفت تیر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هفت تیر
دفتر کار تجاری حاشیه پیروزی حافظ
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هفت تیر
هفت تیر مغازه ۱۵۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در هفت تیر
قبلیبعدی