رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در طبرسی شمالی مشهد

مغازه حاشیه طبرسی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
اجاره مغازه
واگذاری عطاری و خشکبار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
واگذاری عطاری و خشکبار
واگذاری دفتر با دکور شیک
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
واگذاری دفتر با دکور شیک
مغازه ۱۵متری رهن کامل طبرسی شمالی ۲۴
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در طبرسی شمالی
اجاره مغازه جماران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
اجاره مغازه جماران
مغازه اجاره طبرسی شمالی،ده متری امینی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه داخل طباطبایی ۳۰
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه داخل طباطبایی ۳۰
واگذاری مغازه بزرگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه بزرگ
واگذاری مغازه بزرگ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۱۶۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه 25متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
واگذاری عطاری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۳۵متری حاشیه میثم شمالی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طبرسی شمالی
مغازه ۲۲متری حاشیه میثم شمالی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه عطاری
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
واگذاری مغازه عطاری
مغازه ۱۸متری طبرسی شمالی4
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۱۸متری طبرسی شمالی4
واگذاری اجناس مغازه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
واگذاری اجناس مغازه
مغازه(طبرسی شمالی۳۸)ده متری امینی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۷۰متری سرنبش
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۷۰متری سرنبش
۲۰متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
۲۰متر
مغازه ۷۰متری نبش طبرسی ۴۵
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در طبرسی شمالی
مغازه ۷۰متری نبش طبرسی ۴۵
مغازه هاشیه جاده اصلی روبروی پاسگاه هلالی ۱
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
یک باب مغازه۱۳متری،بلواردوم(۳۸ده متری امینی)
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در طبرسی شمالی
قبلیبعدی