اجاره روزانه و کوتاه مدت در دانش مشهد

اپارتمان شخصی(خیابان امام رضا)

۲ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر دانش
اپارتمان شخصی(خیابان امام رضا)
پله

اجاره بی واسطه هتل و سوییت شیک نزدیک حرم

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر دانش
اجاره بی واسطه هتل و سوییت شیک نزدیک حرم
پله
تأیید شده

هتل سه ستاره نزدیک حرم مطهر رضوی

بیش از ۵ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در دانش
هتل سه ستاره نزدیک حرم مطهر رضوی
۲۰

هتل آپارتمان وسوئیت نزدیک به حرم

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
هتل آپارتمان وسوئیت نزدیک به حرم
۲۰

اجاره روزانه

۱ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
فوری در دانش
اجاره روزانه
۳

اجاره بی واسطه هتل و سوییت شیک نزدیک حرم

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر دانش
اجاره بی واسطه هتل و سوییت شیک نزدیک حرم
۴
تأیید شده

اجاره سوئیت و آپارتمان

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر دانش
اجاره سوئیت و آپارتمان
۱۵

اجاره کوتاه مدت سوئیت

بدون اتاق, تا ۶ نفر
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در دانش
اجاره کوتاه مدت سوئیت
۵

اجاره هتل آپارتمان سوییت نزدیک حرم

بدون اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
اجاره هتل آپارتمان سوییت نزدیک حرم
۹

اپارتمان یک خواب دارای مستر

۱ اتاق, تا ۶ نفر
نردبان شدهدر دانش
اپارتمان یک خواب دارای مستر
۵

اجاره سوییت مبله فول امکانات

۲ اتاق, تا ۱۲ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در دانش
اجاره سوییت مبله فول امکانات
۹

سوئیت و آپارتمان نزدیک به حرم

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
سوئیت و آپارتمان نزدیک به حرم
۲۰

هتل اپارتمان مشهدرزرو مستقیم با مالک

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۵ نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
هتل اپارتمان مشهدرزرو مستقیم با مالک
۱۰

سوییت ویلایی نزدیک حرم

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
سوییت ویلایی نزدیک حرم
۹

اپارتمان شخصی(خیابان امام رضا)

۲ اتاق, تا ۷ نفر
نردبان شدهدر دانش
اپارتمان شخصی(خیابان امام رضا)
۸

سوئیت آپارتمان یکخواب و دو خواب نزدیک حرم

بیش از ۵ اتاق, تا ۴۵ نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
سوئیت آپارتمان یکخواب و دو خواب نزدیک حرم
۶

هتل آپارتمان سوئیت

بدون اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
هتل آپارتمان سوئیت
۷

هتل فروغ هشتم/نوساز

بدون اتاق, تا ۶۰ نفر
از ۷۱۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
هتل فروغ هشتم/نوساز

همکاری با هییت ها جهت رزرو حسینیه رزرو هتل سوییت

بیش از ۵ اتاق, بیشتر از ۸۰ نفر
نردبان شدهدر دانش
همکاری با هییت ها جهت رزرو حسینیه رزرو هتل سوییت
۴

هتل آپارتمان و سوییت تازه تاسیس فروغ هشتم

بیش از ۵ اتاق, تا ۵۶ نفر
دیروز در دانش
هتل آپارتمان و سوییت تازه تاسیس فروغ هشتم
۳

واحد های اقامتی

بدون اتاق, تا ۶ نفر
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در دانش
واحد های اقامتی
۱

سوئیت با پارکینگ اختصاصی (امام رضا۵)

بدون اتاق, تا ۸ نفر
دیروز در دانش
سوئیت با پارکینگ اختصاصی (امام رضا۵)
۱۴

هتل اپارتمان ۵دقیقه پیاده روی تا حرم

۲ اتاق, تا ۳ نفر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانش
هتل اپارتمان ۵دقیقه پیاده روی تا حرم
۱

اجاره هتل آپارتمان

۱ اتاق, تا ۵ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دانش
اجاره هتل آپارتمان
۹
نمایش آگهی‌ها روی نقشه