رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بهشتی مشهد

دربست150متری دوطبقه مستقل 4خواب امیرکبیر

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۱۹ ساعت پیش در بهشتی

منزل ویلایی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بهشتی

بهشتی - ۵۰۵متر - مناسب مدرسه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک اسدی در بهشتی

خانه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهشتی

۲طبقه مستقل دربستی

ودیعه: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در بهشتی
۲طبقه مستقل دربستی
۱۰

ویلایی/بهشتی/۲۸۰متری

ودیعه: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
نردبان شدهآژانس املاک کارگزاری مسکن پارثاوا در بهشتی
ویلایی/بهشتی/۲۸۰متری
۱۲

منزل دربست جهت مدرسه

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی

منزل ویلایی ۶۰متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
منزل ویلایی ۶۰متر
۱۶

ویلایی دوطبقه مستقل بلوار نامجو

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
ویلایی دوطبقه مستقل بلوار نامجو
۱

منزل ویلایی 60

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی
منزل ویلایی 60
۸

ویلایی طبقه اول 3خوابه بهشتی 26رودکی8 پلاک136

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهشتی

منزل دربست ۲ واحدی

ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
مشاور مشهد زنده دل در بهشتی

طبقه60 متری اول یکسره تمیز جهان ارا

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور غلامحسن عطار در بهشتی

منزل رهن واجاره ای مسکونی مستقل بازسازی شده

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهشتی
منزل رهن واجاره ای مسکونی مستقل بازسازی شده
۱۳
بعدی

نمایش نقشه