رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در امام خمینی مشهد

رهن و اجاره منزل ویلایی دربست-خ امام خمینی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در امام خمینی
رهن و اجاره ویلایی دربست 3 طبقه/ذاکری + امام خمینی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام خمینی
رهن و اجاره ویلایی دربست 3 طبقه/ذاکری + امام خمینی
ویلایی ۴۰۰متر دانشگاه
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امام خمینی
ویلایی ۴۰۰متر دانشگاه
رهن ویلایی190متری/دوطبقه دربست/سردونبش/عدل خمینی*
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امام خمینی
رهن ویلایی190متری/دوطبقه دربست/سردونبش/عدل خمینی*
ویلایی۱۸۰متری بابلی خ امام خمینی
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در امام خمینی
ویلایی۱۸۰متری بابلی خ امام خمینی
ویلایی۸۵متری یک خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام خمینی
65 متر یک خواب
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام خمینی
150متر-ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام خمینی
ویلایی طبقه اول ۸۵متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام خمینی
منزل دربست
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در امام خمینی
منزل ویلایی دربست ۱۴۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام خمینی
خانه ویلایی 270 متر بنا در3طبقه محدوده امام خمینی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امام خمینی
خانه دربست 3 واحد 90متری امام خمینی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در امام خمینی
رهن کامل ویلایی 3 طبقه دربست شیک/ذاکری عدل خمینی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در امام خمینی
رهن کامل ویلایی 3 طبقه دربست شیک/ذاکری عدل خمینی
ویلایی جاهد80متری2طبقه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امام خمینی
ویلایی جاهد80متری2طبقه
دربست 2طبقه مجزا کامل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امام خمینی
دربست 2طبقه مجزا کامل
منزل ویلایی ۲واحدی رهن کامل
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در امام خمینی
منزل ویلایی ۲واحدی رهن کامل
خانه ویلایی 250 متر بنا محدوده امام خمینی
ودیعه: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امام خمینی
خانه ویلایی 250 متر بنا محدوده امام خمینی
ویلایی۹۰متری در۳طبقه
ودیعه: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در امام خمینی
ویلایی دربست 125 متری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در امام خمینی
150متر سه خوابه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در امام خمینی
ویلایی‌دو‌طبقه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امام خمینی
رهن منزل ۲واحدی در امام خمینی
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در امام خمینی
رهن منزل ۲واحدی در امام خمینی
80 متر ویلایی شیک اواسط امام خمینی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امام خمینی
بعدی