رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در امام رضا مشهد

ویلایی ۱۲۰ متری دوطبقه مستقل امام رضا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
ویلایی ۱۲۰ متری دوطبقه مستقل امام رضا
ویلایی دربست جاهد 250متری امام رضا
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امام رضا
ویلای ۱۳۰ متری در ۲ طبقه ۴ خواب توی کوچه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در امام رضا
ویلای ۱۳۰ متری در ۲ طبقه ۴ خواب توی کوچه
منزل ویلایی مناسب سوییت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امام رضا
ویلایی ۱۲۵متری دوطبقه دربست
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امام رضا
ویلایی ۱۲۵متری دوطبقه دربست
امام رضا ویلایی ۵۰۰ متری فقط مناسب انبار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در امام رضا
سوییت۶۰متری..امام‌رضا۵۳
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام رضا
امام رضا ۶۶ ( 80 متری )
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام رضا
امام رضا ۶۶ ( 80 متری )
ویلایی دربست 180متر بنا
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام رضا
ویلایی دربست 180متر بنا
منزل ویلایی دوطبقه مجزا دربست رهن
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام رضا
منزل ویلایی دوطبقه مجزا دربست رهن
ویلایی در دو طبقه بازسازی شده دربست
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در امام رضا
ویلایی خیابان امام رضا جهت کارگاه تولیدی و...
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
ویلایی خیابان امام رضا جهت کارگاه تولیدی و...
امام رضاع ۵۶رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
ویلایی دو طبقه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در امام رضا
ویلایی ۱۲۰متری دربست
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
دربست دو واحدی بازسازی شده
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
ویلایی دوطبقه دربست دوخواب تمیز امام رضا
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در امام رضا
یک خواب ویلایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام رضا
خونه ی 60 متری دوخواب ویلایی همکف مبله
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام رضا
خونه ی 60 متری دوخواب ویلایی همکف مبله
رهن کامل ویلایی فلکه برق
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در امام رضا
منزل ویلایی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در امام رضا
منزل ویلایی
ویلایی دو طبقه راه جدا
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در امام رضا
ویلایی دو طبقه راه جدا
دربست90 دردوطبقه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امام رضا
دربست90 دردوطبقه
ویلایی ۳طبقه دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در امام رضا
بعدی