رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در خواجه ربیع مشهد

رهن خونه ویلایی 125 متر
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش در خواجه ربیع
رهن  خونه ویلایی 125 متر
خونه50متری مهر مادر
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خواجه ربیع
خونه50متری  مهر مادر
اجاره ویلایی تمیز و زیبا منطقه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه ربیع
اجاره ویلایی تمیز و زیبا منطقه
طبقه اول از دو طبقه ۱۲۰متر زیر بنا پارکینگ دار .
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در خواجه ربیع
طبقه اول از دو طبقه ۱۲۰متر زیر بنا پارکینگ دار .
خانه همکف واقع در فریمان
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
خانه همکف واقع در فریمان
۵۰متر مهرمادر ۱۹
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خواجه ربیع
خانه‌نو‌سازه‌ویلای‌100متری‌با‌امتیازات‌کامل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
خانه‌نو‌سازه‌ویلای‌100متری‌با‌امتیازات‌کامل
منزل دربست80 مترتمیز
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
منزل دربست80 مترتمیز
اجاره ای دربست تمیز نقلی تخلیه (یوسف زاده ۱۸)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
اجاره ای دربست تمیز نقلی تخلیه (یوسف زاده ۱۸)
ویلایی 90متر دربست
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
ویلایی 90متر دربست
خانه ویلایی ۹۰ متر دربست
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
زیر زمین ، ۳۳ متر جهت انبار یا کار تولیدی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
زیر زمین ، ۳۳ متر جهت انبار یا کار تولیدی
ویلایی 75 متری شیک، یک خوابه، صفر ساخت1400
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
ویلایی 75 متری شیک، یک خوابه، صفر ساخت1400
خانه ویلائی250متری یک خواب
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
خانه ویلائی250متری یک خواب
160مترزمین 120متر زیر بنا دوخواب حیاط دار
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
حیاط دربست ویلایی
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
حیاط دربست ویلایی
خانه همکف ۵۰ متری تمیز ب رهن یا اجاره
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
خانه همکف ۵۰ متری تمیز ب رهن یا اجاره
خانه دربست در دو طبقه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
خانه ویلایی ۱۲۵ ماشین رو
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
منزل ویلایی۱۲۰متر.عبادی.خواجه ربیع.مهرمادر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خواجه ربیع
منزل ویلایی۱۲۰متر.عبادی.خواجه ربیع.مهرمادر
دربست رهن واجاره خواجه ربیع مهرمادر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
ویلایی یوسف زاده
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
ویلایی یوسف زاده
ویلای 100متر زمین بنا دوطبقه 55متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
دو واحد سوییت 30متر مربع
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
بعدی