رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله سرافرازان مشهد

140متری. شیک./2خواب.بازسازی صفرتاصد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در محله سرافرازان
140متری. شیک./2خواب.بازسازی صفرتاصد
120متر ویلایی شیک. باز سازی شده
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در محله سرافرازان
ویلایی دربست نوساز
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در محله سرافرازان
ویلایی دربست نوساز
ویلایی دلاوران
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در محله سرافرازان
130متر بنا اول سرافراز بازسازی صفر تاصد دربست
ودیعه: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در محله سرافرازان
130متر بنا اول سرافراز بازسازی صفر تاصد دربست
خانه ویلایی دلاوران ١٤٠متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله سرافرازان
خانه ویلایی دلاوران ١٤٠متر
110 متر پایداری تمیز
ودیعه: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله سرافرازان
آپارتمان همکف،۱۰۰ متر بنا،۴۰ متر حیاط ،دو خوابه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
آپارتمان همکف،۱۰۰ متر بنا،۴۰ متر حیاط ،دو خوابه
ویلایی دربست شیک
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در محله سرافرازان
ویلایی دربست شیک
ویلایی دربست دوطبقه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله سرافرازان
منزل ویلایی دوبلکس، ۲ خوابه، ۲ نشیمن، بازسازی شده
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در محله سرافرازان
منزل ویلایی دوبلکس، ۲ خوابه، ۲ نشیمن، بازسازی شده
ویلایی سرافرازان
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در محله سرافرازان
ویلایی دربست بازسازی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله سرافرازان
ویلایی دربست بازسازی
ویلایی ۱۰۰متر دوخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
ویلایی ۱۲۰متری بازسازی شده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
ویلایی ۱۲۰متری بازسازی شده
رهن و اجاره / ویلایی دربست
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
ویلایی دربست / رهن و اجاره
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
خونه دربست ۸۵ متر بنا ویلایی + ۴۰ متر حیاط
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
۲۰۰ متر منزل ویلایی حاشیه سرافرازان با مغازه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
۱۴۰ متر زمین ۸۰ متر بنا دربست
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
خانه ویلایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
125متر/آرایشگاه/مسکونی/دفترکار/انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
125متر/آرایشگاه/مسکونی/دفترکار/انبار
200متر ویلایی دربست اول سرافرازان
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
ویلایی دربست ۱۳۵متر زمین ۹۵مترزیربنا
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
بعدی