رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله سرافرازان مشهد

منزل ویلایی ۶۰متری

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در محله سرافرازان

ویلایی ۱۱۰ متری سرافرازان دربست

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان

خانه مستقل ۷۵ متر یه خواب

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله سرافرازان

خانه ویلایی ،140 متر متراژ ،سه خوابه

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
پریروز در محله سرافرازان
خانه ویلایی ،140 متر متراژ ،سه خوابه
۱۶

ویلایی دربست ٢٥٠متری فکوری

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۴ روز پیش در محله سرافرازان
ویلایی دربست ٢٥٠متری فکوری
۴

ویلایی ۲۰۷ متر جنوبی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله سرافرازان
ویلایی ۲۰۷ متر جنوبی
۴

ویلایی دو خواب،اوایل نیاوران

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
ویلایی دو خواب،اوایل نیاوران
۹

اجاره انبار مسکونی

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان

ویلایی شمالی دربست۱۲۵متری باسازی۱۳۹۹

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
ویلایی شمالی دربست۱۲۵متری باسازی۱۳۹۹
۸

۲۲۰متر حاشیه پایداری دوبلکس باپارکینگ شبه ویلایی

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان
۲۲۰متر حاشیه پایداری دوبلکس باپارکینگ شبه ویلایی
۵

رهن ویلایی حاشیه پیروزی دوکله دربست ۱۶۵متر۳خواب.

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان

ویلای 85 متری دو خوابه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان

ویلا 85متری دو خوابه

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان

ویلایی دونبش دوخواب90مترطبقه اول

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
ویلایی دونبش دوخواب90مترطبقه اول
۱۴

خانه ویلایی ۱۲۵ متر دوخوابه دوبلکس

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سرافرازان

۱۲۸ متر ۲ خواب

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
۱۲۸ متر ۲ خواب
۶

نزدیک بلوار فکوری و فضای سبز خانه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سرافرازان

منزل دوطبقه شمالی پر نور

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله سرافرازان

ویلایی 120 متری

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان

ویلایی ۲۰۷متری شمالی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان

ویلایی200متری دربست/بنا120متر/شمالی/بهاران/فکوری

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله سرافرازان
ویلایی200متری دربست/بنا120متر/شمالی/بهاران/فکوری
۱

ویلایی دوطبقه دربست ۲۲۰متر/خ/آرمان/رهن کامل

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: رایگان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
ویلایی دوطبقه دربست ۲۲۰متر/خ/آرمان/رهن کامل
۹

۱۰۰متر دوخوابه ویلایی دربست

ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان

ویلایی دربست سرافرازان

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجارهٔ ماهانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله سرافرازان
ویلایی دربست سرافرازان
۳
بعدی

رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در محله سرافرازان مشهد