رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بلوار سجاد مشهد

ویلایی / ۷۵۰ متر / سجاد
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی /  ۷۵۰ متر / سجاد
ویلایی / ۶۵۰ متر / سجاد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی / ۶۵۰ متر / سجاد
ویلایی دربست/بلوار سجاد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی دربست/بلوار سجاد
اجاره دفتر کار دربست*حاشیه بلوار ملک آباد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
اجاره دفتر کار دربست*حاشیه بلوار ملک آباد
۶۰۰ متر ویلایی سجاد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۶۰۰ متر ویلایی سجاد
ویلایی 500 متری، فرهاد نسترن
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
ویلایی رهن کامل
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی دربست بزرگمهرجنوبی ۴۰۰متر بنا چیدمان اداری
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی دربست بزرگمهرجنوبی ۴۰۰متر بنا چیدمان اداری
واگذاری ویلایی مخصوص آرایشگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۴۰۰متر بنا مناسب دفترکار/لوکیشن
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
بلوار سجاد، ویلایی، 800 متر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
۴۵۰ متر دوبلکس / ۵۸۰ متر زمین / دو کله / اول سجاد
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۴۵۰ متر دوبلکس / ۵۸۰ متر زمین / دو کله / اول سجاد
ویلایی 700 متر تریبلکس / دربست بلوار سجاد
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
ویلایی 700 متر تریبلکس / دربست بلوار سجاد
ویلایی دلنشین مناسب ارامش و استقلال دلخواه شما
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
ویلایی دلنشین مناسب ارامش و استقلال دلخواه شما
ویلایی دربست 300 متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی۳۰۰ متری مرجان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار سجاد
اجاره ویلایی دربست بلوار سجاد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
اجاره ویلایی دربست بلوار سجاد
360 متر دربست حاشیه جامی
ودیعه: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلایی ۲۵۰ متری سجاد
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۳۰۰متر ویلایی دربست مشاغل سجاد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۳۰۰متر ویلایی دربست مشاغل سجاد
ویلایی 500 متری، دربست، فرهاد نسترن
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
ویلا ۲۵۰متر ۳خواب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
ویلا ۲۵۰متر ۳خواب
ویلایی با حدود ١۵٠٠ متر زیربنا / مسکونی / اداری
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۵۰۰ متر ویلایی بلوارسجاد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
۵۰۰ متر ویلایی بلوارسجاد
قبلیبعدی