خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در مسجد سلیمان

آپارتمان ، پنج بنگله ،فرزاد۱۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خونه اپارتمانی. ۹۰ متری . جای .
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خونه اپارتمانی. ۹۰ متری . جای  .
آپارتمان ۹۰متری ریل وی
توافقی
۳ روز پیش
آپارتمان ۹۰متری  ریل وی
اپارتمان ۸بنگله اول فاز ۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اپارتمان درچهاربیشه
توافقی
۴ روز پیش
آپارتمان دوخواب سر خیابان اصلی سر کوره ها
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ویلای ۲۳۶ متر جنب کلانتری ۱۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
واحد آپارتمانی ۱۰۵ متری نمره چهل
توافقی
۴ روز پیش
آپارتمان 95متری در محله ریل وی
توافقی
۴ روز پیش
آپارتمان 95متری در محله ریل وی
اپارتمان ۲۰۷ متری حیاط دار
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اپارتمان ۲۰۷ متری  حیاط دار
آپارتمان نوساز نفتک پشت فرهنگسرای جوان کلید اول
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان نوساز نفتک پشت فرهنگسرای جوان کلید اول
فروش امتیاز طرح جابجایی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
هشت بنگله اسکاج
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
هشت بنگله اسکاج
آپارتمان ۷۳متری در هشت بنگاه شهرک آزادی
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان ۷۳متری در هشت بنگاه شهرک آزادی
آپارتمان۹۵متری.منازل دادگستری روبروی فرمانداری
توافقی
۵ روز پیش
آپارتمان۹۵متری.منازل دادگستری روبروی فرمانداری
اپارتمان ۳راه اسکاچ لین ۳
توافقی
۶ روز پیش
آپارتمان 95 متری سی برنج
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
فروش واحد نفتک خیابان اصلی
توافقی
۶ روز پیش
فروش واحد نفتک خیابان اصلی
دره اشکفت روبروی ۱۱۵ فاصله تا جاده اصلی ۵۰متر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان دادگستری ۱۰۰ متری
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان دادگستری ۱۰۰ متری
پشت ترمینال لین ۱مخابرات
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اپارتمان کلیداول نفتک
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۱۰۲ فروش آپارتمان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هشت بنگله سرجاده اصلی
توافقی
هفتهٔ پیش
قبلیبعدی