رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در مسجد سلیمان

اپارتمان بزرگ حیاط دار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
آپارتمان طبقه نمره چهل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
روبروی میدان بار ۱۲۰متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اجاره آپارتمان ۸۵متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان ۹۵متری فاز ۲هشت بنگله
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
آپارتمان ۹۵متری فاز ۲هشت بنگله
آپارتمان،۲خوابه،ریل وی روبرو مسجد حضرت ابوالفضل
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اپارتمان نفتک لین ۴ترابری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
واحد۹۳متری۸بنگله پشت بازارچه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
واحد112متری هشت بنگله سه راهی بهزیستی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان ۹۰‌ متر سرکوره ها
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
اپارتمان ۹۰‌ متر سرکوره ها
واحد ۷۳متری چهاربیشه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد ۷۳متری چهاربیشه
تک واحد 100 متری هشت بنگله
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۸۵متری دراشکفت
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۸۵متری دراشکفت
خونه ۱۱۰متری اصلی پنج بنگله
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خونه ۱۱۰متری اصلی پنج بنگله
آپارتمان 90متری باشگاه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
آپارتمان طبقه اول
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
آپارتمان طبقه اول
رهن یک واحد مسکونی در پانسیون خیام
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
آپارتمان نفتک جاده اصلی پشت مبل پایتخت و افق کوروش
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان نفتک جاده اصلی پشت مبل پایتخت و افق کوروش
آپارتمان ۹۵متری ریل وی
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اپارتمان
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
منازل سد شهید عباسپور
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان،۹۵متری،منازل شهرداری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان،۹۵متری،منازل شهرداری
اپارتمان 140متری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اجاره هشت بنگله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره هشت بنگله
قبلیبعدی