خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در میبد

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید وانت ۱۵۱ مدل ۱۳۹۵

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
پراید وانت ۱۵۱ مدل ۱۳۹۵

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷

۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

پراید ۱۳۲ مدل۱۳۹۶

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
پراید ۱۳۲ مدل۱۳۹۶

پراید 131مدل 95

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131مدل 95

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲ دنده اتوماتیک

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲ دنده اتوماتیک

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰

پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸

۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹دوگانه کارخانه میبد

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹دوگانه کارخانه میبد

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 LE، مدل1390

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 LE، مدل1390

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸

۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۶

یزد ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

یزد ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

یزد ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۱

یزد ۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

یزد ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹

یزد ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

یزد ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

یزد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 111 SL، مدل ۱۳۹۰

یزد ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷

یزد ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

یزد ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 131 ، مدل ۱۳۹۲

اردکان ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

یزد ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

یزد غیرقابل نمایش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

یزد ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹

یزد ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

یزد ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید ۱۱۱ مدل ۱۳۸۹

یزد ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸

یزد ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

یزد ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در میبد