خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار نظرآباد

نظر آباد-قناری فروشی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
کبوتر پرشی نظراباد
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
کبوتر پرشی نظراباد
طرقه
توافقی
دیروز
طرقه
یک جفت مرغ عشق اصل انگلیس نژاد دار زیبا و سالم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
یک جفت مرغ عشق اصل انگلیس نژاد دار زیبا و سالم
یک جفت مرغ عشق باقفس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک جفت مرغ عشق باقفس
یک جفت مرغ عشق خوش رنگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک جفت مرغ عشق خوش رنگ
مرغ مینا
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ مینا
کفتر پرشی
۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کفتر پرشی
دوجفت مرغ عشق
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دوجفت مرغ عشق
کبوتر
توافقی
۴ روز پیش
کبوتر
یک جفت برزیلی فیشر رو تخم
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
یک جفت برزیلی فیشر رو تخم
جفت گرینچیک مولد رد
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
یک جفت طوطی مست
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
یک جفت طوطی مست
عروس هلندی
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
عروس هلندی
کبوتر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کبوتر
عروس هلندی ابلغ نر
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
عروس هلندی ابلغ نر
طوطی عروس
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
طوطی عروس
مهر پشتدار سبز پاپر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مهر پشتدار سبز پاپر
کبوتر غریبگیری
۳۵,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کبوتر غریبگیری
کفتر پرشی
توافقی
۶ روز پیش
کفتر پرشی
کفتر
۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کفتر
جفت ملنگو مولد کارداده
توافقی
هفتهٔ پیش
جفت ملنگو مولد کارداده
نر طوسی کارداده
توافقی
هفتهٔ پیش
نر طوسی کارداده
جوجه عروس آلبینو 3 ماهه
توافقی
هفتهٔ پیش
جوجه عروس آلبینو 3 ماهه
بعدی