خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار نظرآباد

در حال دریافت ...
کفتر زیبا
جهت معاوضه
۱۸ ساعت پیش
کفتر  زیبا
دو عدد فنچ
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پنجتا پرنده فنج با قفس
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پنجتا پرنده فنج با قفس
کبوتر نر کاکولی پیس کاغزی
۴۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کبوتر نر کاکولی پیس کاغزی
کبوتر گرگی نر نوک ریز
۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کبوتر گرگی نر نوک ریز
کبوتر نر کله ماسکی
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کبوتر نر کله ماسکی
مرغ مینا
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مرغ مینا
مرغ عشق جفت خورده
۸۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مرغ عشق جفت خورده
مرغ عشق
۸۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مرغ عشق
طوطی ملنگو سالم ۲ ساله
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
 طوطی ملنگو سالم  ۲ ساله
حیوانات
۸۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
حیوانات
11 طوق کفتر خوب به همراه جفت کن
توافقی
هفتهٔ پیش
11 طوق کفتر خوب به همراه جفت کن
طوطی برزیلی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
طوطی برزیلی
گرگی نر
توافقی
۲ هفته پیش
گرگی نر
عروس هلندی ماده
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
عروس هلندی ماده
جوجه طرغه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مرغ مینا در پرنده
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مرغ مینا در پرنده
قناری رسمی بلند نر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
قناری رسمی بلند نر
قناری نر سالم و سرحال
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروشی تضمینی ب شرط پرش جوجه هاش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروشی تضمینی ب شرط پرش جوجه هاش
اشو با جاش قناری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اشو با جاش قناری
قناری سفید
۹۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوعددسهره قناری نر
۴۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دوعددسهره قناری نر
فنچ لپ سیاه مولد واقعی
توافقی
۳ هفته پیش
فنچ لپ سیاه مولد واقعی
در حال دریافت ...
بعدی