اتصال برقرار شد

خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در پردیس

زمین ۴۷۵ متری صنعتی سیاهسنگ

۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین ۴۷۵ متری صنعتی سیاهسنگ
۲

زمین چهار دیواری شده همراه با درب با سند دفترچه

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش

عرصه و اعیان 50متر کرشت زمین تجاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش

۴۰ متر مغازه بر اصلی خرمدشت سیاهسنگ کمرد

توافقی
۱۶ ساعت پیش
۴۰ متر مغازه بر اصلی خرمدشت سیاهسنگ کمرد
۲

۵۰۰ متر خرمدشت سیاهسنگ لاله کمرد

توافقی
۱۶ ساعت پیش
۵۰۰ متر خرمدشت سیاهسنگ لاله کمرد
۶

۳۱۷ مترسوله خرمدشت سیاهسنگ کمرد

توافقی
۱۶ ساعت پیش
۳۱۷ مترسوله خرمدشت سیاهسنگ کمرد
۷

پردیس سیاهسنگ۱۸متری قائم،قائم۷، ۳۰۰مترچهاردیواری

توافقی
دیروز
پردیس سیاهسنگ۱۸متری قائم،قائم۷، ۳۰۰مترچهاردیواری
۱

زمین ۱۲۰ متری سیاهسنگ قائم۶

توافقی
دیروز

۷۵۰مترسوله سیاه سنگ، پردیس، خرمدشت

توافقی
آژانس املاک برتر مجتبی
۷۵۰مترسوله سیاه سنگ، پردیس، خرمدشت
۲

۳۰۸مترسوله بهداشتی،بومهن،پردیس،سیاه سنگ

توافقی
آژانس املاک برتر مجتبی
۳۰۸مترسوله بهداشتی،بومهن،پردیس،سیاه سنگ
۶

فروش زمین

توافقی
آژانس املاک پیمان

فروش سوله

توافقی
آژانس املاک پیمان

زمین واقع در سیاه سنگ پردیس .زمین صنعتی.۳۰۰متر

توافقی
پریروز

۱۰۰۰ متر زمین چهار دیواری صنعتی تهران پردیس خرمدشت

توافقی
آژانس املاک برتر مجتبی
۱۰۰۰ متر زمین چهار دیواری صنعتی تهران پردیس خرمدشت
۵

۴۶۰متر سوله کمرد،پردیس، خرمدشت، سیاه سنگ

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک برتر مجتبی
۴۶۰متر سوله کمرد،پردیس، خرمدشت، سیاه سنگ
۳

فروش زمین خرمدشت سیاهسنگ

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک صالحی

خریدو فروش زمین پورزند ویو فاز11پردیس

توافقی
۴ روز پیش
خریدو فروش زمین پورزند ویو فاز11پردیس
۲

خرمدشت سیاهسنگ گلایل ۳۵۰ متر زمین فروشی با دیوار

توافقی
۴ روز پیش
خرمدشت سیاهسنگ گلایل ۳۵۰ متر زمین فروشی با دیوار
۲

۳۰۰ متر زمین تجاری بر جاده اصلی جاجرود

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

۸۰۰ متری بر اصلی جاجرود

۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش

زمین صنعتی ۵۰۰ متر سیاه سنگ خرمدشت جاجرود

توافقی
آژانس املاک پیمان
زمین صنعتی ۵۰۰ متر سیاه سنگ خرمدشت جاجرود
۲

زمین صنعتی۴۰۰متر سیاه سنگ

توافقی
آژانس املاک پیمان
زمین صنعتی۴۰۰متر سیاه سنگ
۱

زمین صنعتی ۷۸۰ متر سیاه سنگ

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک پیمان
زمین صنعتی ۷۸۰ متر سیاه سنگ
۲

۲۰۰ متر سوله بومهن،پردیس،سیاه سنگ، خرمدشت

توافقی
آژانس املاک برتر مجتبی
۲۰۰ متر سوله بومهن،پردیس،سیاه سنگ، خرمدشت
۷
بعدی

خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در پردیس