خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در قائم‌شهر

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا ۲ هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا پلاس هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
۸۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶
۷۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۱
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۲۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
بعدی