رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در قم

در حال دریافت ...
۱۱۰ متری البرز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش در پردیسان
بر خیابان ۲۰ متری امام حسین
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در دانیال
بر خیابان ۲۰ متری امام حسین
بر بیست متری امام حسین
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در زنبیل‌آباد (شهید صدوقی)
بر بیست متری امام حسین
85متری خیابان استقلال
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در پردیسان
منزل اجاره ی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در امامزاده ابراهیم
واحد بسیار زیبا
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در پردیسان
واحد بسیار زیبا
رهن اپارتمان شیک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش در پردیسان
رهن اپارتمان شیک
برج نشاط2
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک قدس
برج نشاط2
آپارتمان تک واحدی همکف اجاره
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در انسجام
اجاره یک طبقه
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در امام
اجاره یک طبقه
صفاشهر .۹۷ متری دو خوابه
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در صفاشهر
یک واحد آپارتمان
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در انسجام
رهن کامل اپارتمان
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بنیاد
دوخابه طلاب
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در پردیسان
آپارتمان فول امکانات ( کاملا مبله)
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در پردیسان
آپارتمان فول امکانات ( کاملا مبله)
۷۶ متری شهرک پردیسان دوخواب همکف
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در پردیسان
۷۶ متری شهرک پردیسان دوخواب همکف
آپارتمان ۸۰ متری اجاره ای در شهرک پردیسان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در پردیسان
آپارتمان  ۸۰ متری اجاره ای در شهرک پردیسان
۸۵ متری دو خوابه خ استقلال ۴
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در پردیسان
رهن و اجاره آپارتمان
ودیعه: ۳۷ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پردیسان
رهن و اجاره آپارتمان تکواحدی شهرک قدس
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک قدس
زیرزمین ۷۰متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در امام
اپارتمان 103 متر
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پردیسان
آپارتمان کلید نخورده
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در عمار یاسر
یک طبقه مسکونی ۱۲۰ متری شهرک ولایت هنرستان
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در هنرستان
یک طبقه مسکونی ۱۲۰ متری شهرک ولایت هنرستان
در حال دریافت ...
قبلیبعدی