خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار رفسنجان

تعدادی کبوتر
توافقی
دقایقی پیش
تعدادی کبوتر
دوتا کفتر یا کبوتر طوقی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
دوتا کفتر یا کبوتر طوقی
جوجه امری
۵۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
جوجه امری
جوجه امری و جوجه رسمی
توافقی
نیم ساعت پیش
جوجه امری و جوجه رسمی
کبوتر بدرنگ پلنگ ماده
۱۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر بدرنگ پلنگ ماده
کفتر
توافقی
نیم ساعت پیش
کفتر
جوجه امری کلاغ دم نر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه امری کلاغ دم نر
یک جفت کتوله
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک جفت کتوله
دو جفت مرغ عشق اسپانگل مولد به ضمانت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دو جفت مرغ عشق اسپانگل مولد به ضمانت
سبز ماده روشن تیغه جنگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سبز ماده روشن تیغه جنگ
طوطی کتوله فروشی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
طوطی کتوله فروشی
چند جفت کفتر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یال قهوه ای
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یال قهوه ای
کبوتر سیاه رسمی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر سیاه رسمی
طوطی کوتوله برزیلی سبز صورت هلویی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو
عروس هلندی آهویی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی آهویی
طوطی کوتوله
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر
توافقی
۴ ساعت پیش
کبوتر
۲ عدد ماده کلاغ چنگ سفید هیکلی جوجه رسون
۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۲ عدد ماده کلاغ چنگ سفید هیکلی جوجه رسون
عروس هلندی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دوجفت کلاغ حق
توافقی
۴ ساعت پیش
دوجفت کلاغ حق
مرغ عشق
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مرغ عشق
دو لنگ جوجه سیاه رسمی عتیقه و زیرخاکی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
دو لنگ جوجه سیاه رسمی عتیقه و زیرخاکی
بعدی