رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در رفسنجان

منزل اجاره ی شیک طبقه دوم مصطفی خمینی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خانه شیک در بلوار امام علی ابن ابی طالب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
خانه شیک در امیر کبیر غربی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خانه اجاره شیک خیابان امیرکبیرغربی طبقه اول
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پارکینگ منزل هست ۱۲متر قد ،۲ونیم متر عرض دارد
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بلوار امام علی ۷
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره واحد مسکونی در رفسنجان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
یک واحدمنزل همکف ویلایی دربلوار اهن فروشا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
منزل ویلایی رهنی خیابان دکتر حسابی
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
منزل رهنی شهرک والفجر جنب تامین اجتماعی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
منزل رهنی شهرک والفجر جنب تامین اجتماعی
خونه شیک
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خونه شیک
خونه باغ ۲۰۰متراجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
منزل مستقل ۸۰متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خیابان مدرس ۸
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش
قبلیبعدی