خرید و فروش جواهرات در رشت روی دیوار

انگشتر نقره با ی سنگ شجر
جهت معاوضه
۴ روز پیش
انگشتر نقره با ی سنگ شجر
انگشتر عقیق زرد
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
انگشتر عقیق زرد
فروش انگشتر نقره 925 طرح لنگر
توافقی
۴ روز پیش
فروش انگشتر نقره 925 طرح لنگر
طلاجات18عیاربدون کارمزدومالیات روز طلا
توافقی
۴ روز پیش
طلاجات18عیاربدون کارمزدومالیات  روز طلا
سنگ عقیق سلیمانی،بابا غوری،اصل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سنگ عقیق سلیمانی،بابا غوری،اصل
انگشتر یاقوت کبود
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
انگشتر یاقوت کبود
نیم ست طرح عقیق
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
نیم ست طرح عقیق
انگشتر عقیق مشگی اسمالله رکاب نقره 95
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
انگشتر عقیق مشگی اسمالله رکاب نقره 95
انگشتر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
انگشتر
انگشتر
۲۸,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
انگشتر
تسبیح یسر
۴۵,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تسبیح یسر
انگشتر
۸۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
انگشتر
انگشتر
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
انگشتر
تصبیح یسر. بدون ترک. دونه ها یک دست
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تصبیح یسر ریز. بشدت ریز یک دست
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تصبیح یسر  ریز. بشدت ریز یک دست
تصبیح هسته خرما مدل عقربی یک دست
۴۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تصبیح هسته خرما مدل عقربی یک دست
خرید طلا
توافقی
۵ روز پیش
خرید طلا
زنجیر میخوام
۱۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
النگوی سایز ۳
توافقی
۵ روز پیش
النگوی سایز ۳
دستگاه تستر سنگهای قیمتی و الماس
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دستگاه تستر سنگهای قیمتی و الماس
انگشتر نقره عقیق یمن و در و حدید هفت رنگ دستساز
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
انگشتر نقره عقیق یمن و در و حدید هفت رنگ دستساز
فروش یک عدد ربع سکه
توافقی
۵ روز پیش
فروش انگشتر نقره با عیار بالا
توافقی
۵ روز پیش
فروش انگشتر نقره با عیار بالا
تهاتر ملک با جواهرات
توافقی
۵ روز پیش
تهاتر ملک با جواهرات
قبلیبعدی