رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در رشت

95متر بلوارگیلان تک واحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
95متر بلوارگیلان تک واحدی
آپارتمان ۷۵ متری بلوار نماز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان ۷۵ متری بلوار نماز
آپارتمان ۱۱۰ متری میدان امام حسین
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۰ متری میدان امام حسین
**آپارتمان85متری در سعدی**
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره آپارتمان، گلسار،۱۰۰ متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره آپارتمان، گلسار،۱۰۰ متر
گل باغ نماز پشت مجتمع مارلیک ولیعصر دوم
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش
اجاره آپارتمان سر خیابان دانشجو حمیدیان
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره آپارتمان سر خیابان دانشجو حمیدیان
آپارتمان ۸۰ متری
ودیعه: ۱۷۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش
آپارتمان ۸۰ متری
یکسال ساخت/ تکواحد ۱۱۰ متر/سرگل فلاحتی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
نیم ساعت پیش
یکسال ساخت/ تکواحد ۱۱۰ متر/سرگل فلاحتی
**آپارتمان120متری در فاز یک معلم**
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سوئیت ۶۰ متر حمیدیان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سوئیت  ۶۰ متر حمیدیان
اجاره واحد مسکونی73متری بلوار معلم
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره واحد مسکونی73متری بلوار معلم
آپارتمان ۸۰
ودیعه: ۱۷۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش
آپارتمان ۸۰
آپارتمان ۱۹۰متری گلسار بلوار گیلان
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش
واحد ۹۸ متری/ تکواحدی / مطهری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره آپارتمان ۸۰ متری در خیابان نامجو
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
اجاره آپارتمان ۸۰ متری در خیابان نامجو
اجاره واحد۹۰متری.گلسار.بلوار گیلان
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
اجاره واحد۹۰متری.گلسار.بلوار گیلان
اپارتمان 91 متری بیستون کوچه عادلی
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
اجاره سوییت اول لاکانی (پشت مسجد الجواد)
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اپارتمان حمیدیان 75متری تک واحد را جدا
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
اجاره تکواحد۱۲۰متری‌.گلسار.بلوار گیلان
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اجاره تکواحد۱۲۰متری‌.گلسار.بلوار گیلان
سه خواب ۱۷۰ متر/ معلم خ اعلایی / ج بانک صادرات
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
# اجاره اپارتمان 120 متری بلوارگیلان 192 #
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
~رهن و اجاره تک واحدی ۱۵۰متری گلسار
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
~رهن و اجاره تک واحدی ۱۵۰متری گلسار
قبلیبعدی