خرید و فروش آلات موسیقی سنتی | تار | کمانچه | سنتور | دف | تنبک | شیپور | دیوار سنندج

کمانچه‌
توافقی
هفتهٔ پیش
دف
۳۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دف
کمانچه تازه خالقی 2 مهر
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کمانچه  تازه  خالقی 2 مهر
فروش ،
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش ،
تار خوش صدا
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تار خوش صدا
عود دست ساز
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
عود دست ساز
سنتور با کوک لا بدون ایراد
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
سنتور با کوک لا بدون ایراد
دف
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دف
سنتور
توافقی
۲ هفته پیش
دف در حد نو
۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دف در حد نو
ساز دیوان
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساز دیوان
سازدیوان(باغلما)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سازدیوان(باغلما)
ساز دیوان دسته کوتاه
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساز دیوان دسته کوتاه
ساز کمانچە
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساز کمانچە
مضراب سنتور
توافقی
۲ هفته پیش
مضراب سنتور
دف قدیمی دست ساز کاملا سالم
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دف قدیمی دست ساز کاملا سالم
نو و بدون کارکرد.کمانچه آیینی(رحمت)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نو و بدون کارکرد.کمانچه آیینی(رحمت)
دیوان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دیوان
سه تار
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سه تار
سازدیوان با جعبه جهت مبتدی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سازدیوان با جعبه جهت مبتدی
سازدیوان باجعبه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساز باغلمه برقی با دسگاهش
توافقی
۳ هفته پیش
دف
۷۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دف
یک عدد دف و یک عدد دایره
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
یک عدد دف و یک عدد دایره
قبلیبعدی