خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار ساوه

در حال دریافت ...
چهار تا نر پرشی
۳۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
چهار تا نر پرشی
کبوتر پرشی
۲۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کبوتر پرشی
عروس هلندی وایت فیس نر سخنگو
جهت معاوضه
۷ ساعت پیش
عروس هلندی وایت فیس نر سخنگو
کبوتر سرور پرشی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کبوتر سرور پرشی
مرغ عشق
جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
مرغ عشق
قناری نر مست
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
قناری نر مست
قناری گلاستراورجینال
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
قناری گلاستراورجینال
قاراپرشی
توافقی
۱۰ ساعت پیش
قاراپرشی
سه عدد قناری به فروش میرسد
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سه عدد قناری به فروش میرسد
دوعدکبوتر
جهت معاوضه
۱۰ ساعت پیش
دوعدکبوتر
فنچ نر وماده
جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
فنچ نر وماده
مرغ عشق مولد
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
مرغ عشق مولد
کبوتر
توافقی
۱۱ ساعت پیش
کبوتر
فنچ‌نرگس‌روی‌تخم
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
فنچ‌نرگس‌روی‌تخم
سهره بخون کرمانشاهی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سهره بخون کرمانشاهی
مرغ عشق مولد
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مرغ عشق مولد
قناری ماده پرتقالی اماده
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
قناری ماده پرتقالی اماده
سهره
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سهره
جوجه عروس هلندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
جوجه عروس هلندی
مینا نر 8ماهه
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
مینا نر 8ماهه
کبوتر های پلاکی
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
کبوتر های پلاکی
عروس هلندی آلبینو مولد
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
عروس هلندی آلبینو مولد
مرغ مینا
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
مرغ مینا
قناری.نر.ماده
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
قناری.نر.ماده
در حال دریافت ...
بعدی