خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار بنزینی در سمنان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۹۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۷۸ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ بیرنگ
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۳۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید مدل ۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید مدل ۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ دوگانه cng دستی
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ دوگانه cng دستی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۰ کیلومتر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید ۸۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید ۸۷
پراید۸۸ بنزینی، سرحال و خونگی
۲۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید۸۸ بنزینی، سرحال و خونگی
پراید صندوق‌دارمدل ۱۳۸۴سالم وتمیز
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دارمدل ۱۳۸۴سالم وتمیز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
بعدی