خرید و فروش و قیمت خودرو رنو تندر 90 در ری

رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر ری - استخر
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش در شهر ری - علائین
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
رنو تندر 90 E2 بنزینی مدل 1396
۲,۳۴۰ کیلومتر ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
رنو تندر 90 E2 بنزینی مدل 1396
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل اخر ۱۳۹۲
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل اخر ۱۳۹۲
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۸
خوردو ال 90 کارکرد 88
۸۸ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خوردو ال 90  کارکرد 88
رنو تندر 90بنزینی مدل ۱۳۹۵
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رنو تندر 90بنزینی مدل ۱۳۹۵
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رنو تندر L90 ال 90 E2 فول سفید ۱۳۹۵
۵۱,۹۷۳ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر ری - اقدسیه
رنو تندر L90 ال 90 E2 فول سفید ۱۳۹۵
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رنو تندر 90 E0 بنزینی، مدل ۱۳۸۹
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱,۶۶۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش در شهر ری - استخر
رنو تندر 90 E2 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
بعدی