خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در شهرکرد

وانت مزدا 1600، مدل ۱۹۹۶ - ۱۳۷۵
۱۸۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۹۹۶ - ۱۳۷۵
مزدا دو‌کابین ژاپنی
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۳
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۷۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۷۰
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
وانت مردا ۱۶۰۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مردا ۱۶۰۰
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۳
۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۷۳
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
مزدا دوکابین ژاپن
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مزدا دوکابین ژاپن
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۵
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۷
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۷
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۵۵,۵۸۸ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بعدی