خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در شهرکرد

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
وانت 151 مدل 1400
۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
وانت 151 مدل 1400
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۰
۹۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 111مدل89
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش
پراید 111مدل89
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید مدل ۱۳۹۶
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید مدل ۱۳۹۶
پراید صبا، مدل ۱۳۸۸
۴۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صبا، مدل ۱۳۸۸
بعدی