خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در شهرکرد

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید CNG، 80
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید CNG، 80
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۵۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید۱۳۱ دوگانه سس ان جی
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید۱۳۱ دوگانه سس ان جی
پراید صندوق‌دار CNG دستی، مدل ۱۳۸۷
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸فارسان
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸فارسان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۸۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱سالم
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱سالم
پراید صبا صندوق‌دار CNG مدل ۱۳۸۸
۲۷۶,۵۵۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صبا صندوق‌دار CNG  مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۹۹,۹۹۹ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۱۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۹۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید . سی ان جی ۸۴
۲۳۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید . سی ان جی ۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴.رنگ سفید
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴.رنگ سفید
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳,۳۳۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
بعدی