خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای در شهرکرد

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا مدل ۱۴۰۰ صفر
۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
پریروز
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ساینا صفر مدل 1400 سند آزاد فقط فقط
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا آپشنال، فول فول،خشک ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا آپشنال، فول فول،خشک ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا سفید مدل 1400
۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EXپلاس ابشنال، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EXپلاس ابشنال، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
ساینا 97 فقط معاوضه با پراید ۱۳۲ یا تیبا ۱
۵۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش
ساینا 97 فقط معاوضه با پراید ۱۳۲ یا تیبا ۱
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ هفته پیش
بعدی