خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا دنده‌ای EX در شهرکرد

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۳,۷۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۱۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
۶۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
ساینا دنده‌ای EX، سند آزاد ، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا مدل ۱۴۰۰ صفر
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۷
ساینا صفر مدل 1400 سند آزاد فقط فقط
۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۲۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
ساینا سفید مدل 1400
۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی