خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در شهرکرد

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۲
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۱
۲۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۱
سمند LX ، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ، مدل ۱۳۹۰
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
سمند 98 در حد صفر
۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند 98 در حد صفر
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند EF7بنزینی تکسوز، مدل ۱۳۹۹
۴۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
خودروسمندمدل93
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خودروسمندمدل93
سمندlxمدل۹۴خنگی
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمندlxمدل۹۴خنگی
سمندLX7بنزینی، مدل1396
۷۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمندLX7بنزینی، مدل1396
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۵
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۵
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
خودرو سمند سورن مدل ۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
خودرو سمند سورن مدل ۹۱
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۷,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۴۵۳,۷۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۷۲,۳۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
بعدی