خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در شهرکرد

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۲
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۲
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
تیبا صندوق‌دار ، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹ صفر سند آزاد
۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا2مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۱,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸ خشک،صفر
۰ کیلومتر ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۲۰۲۰ - ۱۳۹۹
۱۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۳
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۷
۲۷,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۵۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
بعدی