خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار EX در شهرکرد

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
تیباصفر ۱۴۰۰معاوضه با پراید151صفر
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوقدار
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوقدار
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۵۱ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۱۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیباهاچ بگ EX، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۲
۱۷۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۲
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴
۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
بعدی