خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار شیروان

در حال دریافت ...
جوجه طرقه ۷ ماهه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جوجه طرقه ۷ ماهه
عروس هلندی جوجه
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
عروس هلندی جوجه
اسکندرون زرد نر معاوضه با موشی
جهت معاوضه
۲ هفته پیش
اسکندرون زرد نر معاوضه با موشی
سی تا کفتر نر زدوخوردی به شزط پرش
۷۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سی تا کفتر نر زدوخوردی به شزط پرش
کبوتر مقبول
۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کبوتر مقبول
قناری ماده فری
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
قناری ماده فری
مرغ عشق با قفس
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مرغ عشق با قفس
عروس هلندی جفتی روتخم جوجه
توافقی
۲ هفته پیش
عروس هلندی جفتی روتخم جوجه
قرقاول نر جوان آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
قرقاول نر جوان آمریکایی
5 جفت کفتر جوجه کشی سار موشی .کله هما.سرور
توافقی
۲ هفته پیش
سینه سیاه ماده...بدون پر رنگی..چینگ درشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سینه سیاه ماده...بدون پر رنگی..چینگ درشت
قناری فری نر زرد رنگ زیبا شیروان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
قناری فری نر زرد  رنگ زیبا  شیروان
عروس بالغ فروشی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
عروس بالغ فروشی
یک جفت مرغ عشق خواص با سه تا جوجه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
یک جفت مرغ عشق خواص با سه تا جوجه
یک جفت قناری نر سوپر بلند
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
یک جفت قناری نر سوپر بلند
پنج تا کفتر قلدور
توافقی
۳ هفته پیش
پنج تا کفتر قلدور
۲ جفت کفتر عطیقه باب جوجه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۲ جفت کفتر عطیقه باب جوجه
۵ عدد کبوتر فروشی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
۵ عدد کبوتر فروشی
قبلیبعدی