رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در شوش

خیابان آیت داخل کوچه۸۰متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
روبرو شهرداری کوچه نیرو
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
رهن ملک در منازل آبفا
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
رهن ملک کوی سلمان
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
خانه در کوی وهب خانه جهت رهن میباشد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
خانه اجاره ی شوش آخراسفالت
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
شوش خیابان قدوسی پارکینگ دار
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
شوش منطقه ده ماشینرو
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
خانه اجاره ای 160
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
منزل ۱۰۰متر واقع در انتهای کوی وهب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
یک واحد آپارتمان ۸۰ متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
شوش زمین شهری جنوبی
ودیعه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
۱۲۰متری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
خانه ویلایی ۱۷۰ متری زیباشهر
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کرایه خانه در مهر ۳
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره ورهن خانه ویلایی کوی سلمان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره ویلایی زمین شهری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
شوش خیابان مفتح سرخیابان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره ورهن خانه ویلایی کوی مهر2
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
رهن خانه شهرک سلمان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن خانه شهرک سلمان
رهن خانه طبقه پایین منازل نیروی انتظامی جنب اصناف
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ملک ویلایی
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن منزل عمله سیف
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
منزل ویلایی ۱۰۰متردر شهرک سلمان(اصناف)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
قبلیبعدی