رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در سیرجان

در حال دریافت ...
مکی ابادبلوار غدیر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مکی ابادبلوار غدیر
فروش آپارتمان خیابان خواجو
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
فروش آپارتمان خیابان خواجو
اجاره مسکن مهر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان اجاره ورهن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن کامل مسکن مهر مداحان طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن و اجاره مجتمع 14واحدی در سیرجان
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رهن و اجاره مجتمع 14واحدی در سیرجان
آپارتمان خیابان شریعتی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیرجان واحد آپارتمان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیرجان واحد آپارتمان
اپارتمان گل گهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رهن واجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رهن واجاره
رهن و اجاره منزل سیرجان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان 110 متری شیک
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
آپارتمان 110 متری شیک
اتاق اجاره(بافت)
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رهن کامل یک اپارتمان درمهر بعثت فاز ۱
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
اجاره یک واحد ۱۰۰متری اصناف
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
واحد اجاره ای
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
قبلیبعدی