حیوانات مزرعه در سوسنگرد روی دیوار

در حال دریافت ...
گوسفند ، بره نر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گوسفند ، بره نر
بز نر افغانی در هویزه
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بز نر افغانی در هویزه
یک گاومیش حامله ۷ ساده وارام
توافقی
۲۰ ساعت پیش
یک گاومیش  حامله  ۷   ساده وارام
بره نر در سوسنگرد
۳۵,۰۰۰ تومان
دیروز
بره نر در سوسنگرد
گوسفند دربستان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گوسفند دربستان
گاو نر برای فروش
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گاو نر برای فروش
دو عدد بوغلمون نرماده تخم گذار
۴,۵۰۰ تومان
پریروز
دو عدد بوغلمون نرماده تخم گذار
مرغ سوسنگرد هویزه
۷۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ سوسنگرد هویزه
یک عددبره ماده عراقی اصل درهویزه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک عددبره ماده عراقی اصل درهویزه
دو عدد اوردک محلی در سوسنگرد
۱,۵۰۰ تومان
۳ روز پیش
دو عدد اوردک محلی در سوسنگرد
بره نر سوسنگرد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
بره نر سوسنگرد
بز‌.افقانی‌.اصل.اصل.بشرت
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
بز‌.افقانی‌.اصل.اصل.بشرت
یک عدد گاو با نرش
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یک عدد گاو با نرش
قوچ عربی در هویزه
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
قوچ عربی در هویزه
اردک امسک در هویزه
۸۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اردک امسک در هویزه
چهارتا گوسفند
۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
چهارتا گوسفند
بره فروشی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بره فروشی
بره فروشی
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بره فروشی
8عدد اردک محلی امسک واخضیری درهویزه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
8عدد اردک محلی امسک واخضیری درهویزه
خروس محلی
۳۵,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خروس محلی
بز‌..افقانی.
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گوسفند سالم
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گوسفند سالم
بز افغانیی خیلی خوب و به مناسب
۶۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اهواز
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اهواز
بعدی