دیوار تنکمان:‌ انواع آگهی‌ها و خدمات در تنکمان

قفسه لوازم سنگین
توافقی
۲۲ ساعت پیش
قفسه لوازم سنگین
دیوارچینی سیمانکاری
۲۳ ساعت پیش
قفسه راک
توافقی
۲۳ ساعت پیش
قفسه راک
زمین کشاورزی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغ میوه
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغچه
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
250متر زمین در روستای ابرهیم بیگی
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کار روزانه منزل
دیروز
پالت رنگ قرمز سایز 3
دیروز
پالت رنگ قرمز سایز 3
اجاره آپارتمان 150 متری خوش نقشه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره آپارتمان 150 متری خوش نقشه
باغچه ۱۰۰۷ متری با درختان مثمر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
باغچه ۱۰۰۷ متری با درختان مثمر
9000متر زمین در انبار تپه فروشی
توافقی
دیروز
باغ ۳۲۰۰ متر بختیار
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
1000متر زمین فروشی در روستای ابراهیم بیگ
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
موتور هندا انجین
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اسب نریان کرد
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اسب نریان کرد
کله مانکن
۲۴۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کله مانکن
باغ دارای قولنامه 1000متر
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
باغ دارای قولنامه 1000متر
زمین وسط بافت
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
باغ میوه تنکمان
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مبلمان برای باغ
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مبلمان برای باغ
اران ۵۰۰ متر چسب بافت
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اران ۵۰۰ متر چسب بافت
سگ هاسکی
توافقی
پریروز
کود گوسفند
پریروز
قبلیبعدی