خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در جی تهران

۵۲متر فوول امکانات ۱۶ متری امیری

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ حامی در جی
۵۲متر فوول امکانات ۱۶ متری امیری
۶

۵۵متر/تکخواب/فول/نگینی در دل شهر

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک متین در جی
۵۵متر/تکخواب/فول/نگینی در دل شهر
۴

۵۸ متر// فول امکانات// تک واحدی

۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مسیحا در جی
۵۸ متر// فول امکانات// تک واحدی
۳

۵۱ متری / فول امکانات/ غرق نور / ۵ ساله

۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مثلث در جی
۵۱ متری / فول امکانات/ غرق نور / ۵ ساله
آژانس ممتاز

۵۴متر/فول امکانات/تکواحدی/جی

۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در جی
۵۴متر/فول امکانات/تکواحدی/جی
۱

۵۴مترپارکینگ غیرمزاحم۱۴ساله فول‌بازسازی،سبحانی

۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در جی
۵۴مترپارکینگ غیرمزاحم۱۴ساله فول‌بازسازی،سبحانی
۵

۷۰متر دو خواب/فول امکانات//۱۶متری امیری

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ حامی در جی
۷۰متر دو خواب/فول امکانات//۱۶متری امیری

۵۵مترفول امکانات/غرق نور/الماس شهر

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در جی
۵۵مترفول امکانات/غرق نور/الماس شهر
۱۱

۳۴ متر/سی متری جی/تک واحدی/عروسک

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ حامی در جی
۳۴ متر/سی متری جی/تک واحدی/عروسک
۵

آپارتمان ۶۸متری کلیدنخورده

۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جی
آپارتمان ۶۸متری کلیدنخورده
۸

۵۶متر/تکخواب/مختص به سرمایه‌گذاری

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در جی
۵۶متر/تکخواب/مختص به سرمایه‌گذاری
۲

۵۴متر فول امکانات / ۵سال ساخت / سی متری جی

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در جی
۵۴متر فول امکانات / ۵سال ساخت / سی متری جی
۱۱

۹۶ متردوخواب کاووسی ولیعصر

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک عطا در جی
۹۶ متردوخواب کاووسی ولیعصر
۵

۶۱ متر آپارتمان/سرمایه گذاری/سکونت

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک پدیده در جی
۶۱ متر آپارتمان/سرمایه گذاری/سکونت
۵

48 متر /فول /16متری امیری

۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در جی
48 متر /فول /16متری امیری
۶

۵۲متر/فول امکانات/جی /سرتا سر نورگیر

۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در جی
۵۲متر/فول امکانات/جی /سرتا سر نورگیر
۵

۱۲۸متر۲خ/فول امکانات/سالن پرده خور/ویو بدون مشرف

۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک شاران در جی
۱۲۸متر۲خ/فول امکانات/سالن پرده خور/ویو بدون مشرف
۱۲

۶۲متر تک خواب/باپارکینگ /گذرپهن /ارزنده

۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سران استادمعین در جی
۶۲متر تک خواب/باپارکینگ /گذرپهن /ارزنده
۵

۸۲ متر/فول امکانات/نگین منطقه

۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در جی
۸۲ متر/فول امکانات/نگین منطقه
۸

80متر LUX/فول امکانات/فوق سرمایه‌گذاری

۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در جی
80متر LUX/فول امکانات/فوق سرمایه‌گذاری
۹

۷۲متر جی فول امکانات

۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آینده در جی
۷۲متر جی فول امکانات
۴

98متر برادران فلاح فول امکانات کلید نخورده

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آینده در جی
98متر برادران فلاح فول امکانات کلید نخورده
۵

۵۷ متر آپارتمان خوش نقشه / محدوده رجبی

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در جی
۵۷ متر آپارتمان خوش نقشه / محدوده رجبی
۶

۴۶ متر تکواحدی خوش نقشه تخلیه/ بهفر

۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک متین در جی
۴۶ متر تکواحدی خوش نقشه تخلیه/ بهفر
۷
بعدی

نمایش نقشه