خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در کاروان تهران

آپارتمان۱۱۷متر+موقعیت اداری+مشیریه،کاروان

۵,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان۱۱۷متر+موقعیت اداری+مشیریه،کاروان
۸
آژانس ممتاز

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری،کلید نخورده،تک واحد،کاروان

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آلفا شرق در کاروان
فروش آپارتمان ۱۳۰ متری،کلید نخورده،تک واحد،کاروان
۱۵
آژانس ممتاز

آپارتمان110متر+تکواحدی،فول امکانات+مشیریه،کاروان

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان110متر+تکواحدی،فول امکانات+مشیریه،کاروان
۱۶
آژانس ممتاز

فروش آپارتمان 60 متری،تک واحدی،تمام بازسازی،کاروان

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آلفا شرق در کاروان
فروش آپارتمان 60 متری،تک واحدی،تمام بازسازی،کاروان
آژانس ممتاز

آپارتمان ۱۰۷متری+فول امکانات+مشیریه ،کاروان

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان ۱۰۷متری+فول امکانات+مشیریه ،کاروان
آژانس ممتاز

آپارتمان58متر+آسانسور و پارکینگ+مشیریه،کاروان

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان58متر+آسانسور و پارکینگ+مشیریه،کاروان
آژانس ممتاز

آلفاپارتمان57m/پارکینگ/طبقه2/موقعیت/کاروان مشیریه

۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری آژانس املاک آلفا شرق در کاروان
آلفاپارتمان57m/پارکینگ/طبقه2/موقعیت/کاروان مشیریه
آژانس ممتاز

آپارتمان ۷۰متر*full امکانات +مشیریه، کاروان

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان ۷۰متر*full امکانات +مشیریه، کاروان
آژانس ممتاز

آلفاپارتمان50متری*FULL*موقعیت‌دار*کاروان ، مشیریه

۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری آژانس املاک آلفا شرق در کاروان
آلفاپارتمان50متری*FULL*موقعیت‌دار*کاروان ، مشیریه
آژانس ممتاز

آپارتمان ۵۱متری+خوش نقشه+مشیریه،کاروان

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان ۵۱متری+خوش نقشه+مشیریه،کاروان
آژانس ممتاز

آلفاپارتمان49mوام‌ دار/طبقه1/بازسازی/کاروان مشیریه

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری آژانس املاک آلفا شرق در کاروان
آلفاپارتمان49mوام‌ دار/طبقه1/بازسازی/کاروان مشیریه
آژانس ممتاز

فروش آپارتمان 45 متری،همکف،حیاط خلوت،کاروان

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آلفا شرق در کاروان
فروش آپارتمان 45 متری،همکف،حیاط خلوت،کاروان
آژانس ممتاز

آلفاپارتمان57m/پارکینگ‌/بازسازی/بیابانی، کاروان

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آلفا شرق در کاروان
آلفاپارتمان57m/پارکینگ‌/بازسازی/بیابانی، کاروان
آژانس ممتاز

آلفاپارتمان51m/پارکینگ/انباری/طبقه‌دوم/ کاروان

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آلفا شرق در کاروان
آلفاپارتمان51m/پارکینگ/انباری/طبقه‌دوم/ کاروان
آژانس ممتاز

۴۱ متر طبقه دوم / سرمایه گذاری

۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور احسان راجی در کاروان
۴۱ متر طبقه دوم / سرمایه گذاری

آپارتمان ۵۷متری

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کاروان

آپارتمان۴۹متر+خوش نقشه+مشیریه،کاروان

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان۴۹متر+خوش نقشه+مشیریه،کاروان
آژانس ممتاز

آلفاپارتمان/47m/پارکینگ سندی/بازسازی/ کاروان

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آلفا شرق در کاروان
آلفاپارتمان/47m/پارکینگ سندی/بازسازی/ کاروان
آژانس ممتاز

آپارتمان۶۷متر+فول امکانات+مشیریه،کاروان

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان۶۷متر+فول امکانات+مشیریه،کاروان
آژانس ممتاز

آلفاپارتمان45m/پارکینگ/طبقه1/منطقه‌کاروان ، مشیریه

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری آژانس املاک آلفا شرق در کاروان
آلفاپارتمان45m/پارکینگ/طبقه1/منطقه‌کاروان ، مشیریه
آژانس ممتاز

فروش آپارتمان ۶۳ متری،تک واحدی،غرق در نور،کاروان

۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری آژانس املاک آلفا شرق در کاروان
فروش آپارتمان ۶۳ متری،تک واحدی،غرق در نور،کاروان
آژانس ممتاز

فروش آپارتمان 92 متری،فول امکانات،خوش نقشه،کاروان

۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آلفا شرق در کاروان
فروش آپارتمان 92 متری،فول امکانات،خوش نقشه،کاروان
آژانس ممتاز

فروش آپارتمان 62 متری،خوش لوکیشن،کاروان

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک آلفا شرق در کاروان
فروش آپارتمان 62 متری،خوش لوکیشن،کاروان
آژانس ممتاز

آپارتمان ۹۶متری+فول امکانات+مشیریه،کاروان

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک کارشناسان املاک کارن در کاروان
آپارتمان ۹۶متری+فول امکانات+مشیریه،کاروان
۱۶
آژانس ممتاز
بعدی

نمایش نقشه