خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در نبی اکرم(ص) تهران

آپارتمان ۴۹ متری تک واحدی در پرستار
توافقی
فوری در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۴۹ متری تک واحدی در پرستار
47 متری با پارکینگ نبرد شمالی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نبی اکرم(ص)
47 متری با پارکینگ نبرد شمالی
۵۵ متر دوخواب با وام جانبازی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نبی اکرم(ص)
۵۵ متر دوخواب با وام جانبازی
آپارتمان ۴۰ متر تکواحدی خوش نقشه
توافقی
پریروز در نبی اکرم(ص)
۴۷ متر خیابان دهم فروردین با اسانسور با پارکینگ
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۷۶ متری پیروزی نبردشمالی
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۷۶ متری پیروزی نبردشمالی
آپارتمان 40متری خوش نقشه
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نبی اکرم(ص)
آپارتمان 40متری خوش نقشه
آپارتمان ۴۶ متری تک واحده در نبرد
توافقی
۳ روز پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۴۶ متری تک واحده در نبرد
آپارتمان ۸۵متری نوساز فول امکانات
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۵۲ متری در محدود نبرد
توافقی
۴ روز پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۵۲ متری در محدود نبرد
آپارتمان ۷۶ متری پیروزی نبرد شمالی
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۷۶ متری پیروزی نبرد شمالی
آپارتمان۸۰ متر در پیروزی نبرد شمالی
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان 51متری طبقه دوم نورگیر خوش نقشه
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان 51متری طبقه دوم نورگیر   خوش نقشه
آپارتمان۸۵متری کلید نخورده باپارکینگ
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نبی اکرم(ص)
90متر،دوخواب،تک واحد
توافقی
هفتهٔ پیش در نبی اکرم(ص)
90متر،دوخواب،تک واحد
آپارتمان ۴۲ متری/ نبرد شمالی کوچه ثانی
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۴۲ متری/ نبرد شمالی کوچه ثانی
57متر نبرد شمالی
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نبی اکرم(ص)
57متر نبرد شمالی
۴۸ متر نبرد شمالی
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نبی اکرم(ص)
۴۸ متر نبرد شمالی
۷۳ متر دوخوابه
۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۸۵متر نبرد شمالی چهار راه فرزانه
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نبی اکرم(ص)
آپارتمان ۸۵متر نبرد شمالی چهار راه فرزانه
اپارتمان پیروزی نبی اکرم
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نبی اکرم(ص)
اپارتمان پیروزی نبی اکرم
۵۴ متر تک واحدی طبقه دو
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نبی اکرم(ص)
۵۴ متر تک واحدی طبقه دو
واحد 73 متری دو خوابه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نبی اکرم(ص)
واحد 73 متری دو خوابه
آپارتمان قدرالسهم دار .میدان نبی اکرم
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نبی اکرم(ص)
بعدی