خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در توحید تهران

150 متر ۲ اتاق فروشنده واقعی مناسب سکونت و کار
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در توحید
۷۰متر (تکواحدی) با امکانات توحید/پرچم
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۸۷ متر رو به آفتاب فول امکانات ویو ابدی
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
اپارتمان ١٠٠ متری دو خواب
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
اپارتمان ١٠٠ متری دو خواب
۸۰ متر دو خوابه نیایش غربی دسترسی
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در توحید
۸۰ متر دو خوابه نیایش غربی دسترسی
۱۰۶ متر دو خواب (توحید/نیایش غربی)
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۱۰۶ متر دو خواب (توحید/نیایش غربی)
۱۱۱ متر اپارتمان با قدرالسهم زمین
۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در توحید
۱۱۱ متر اپارتمان با قدرالسهم زمین
۱۲۰ متر ، تک واحدی ، ستارخان ،کوثر
توافقی
۶ ساعت پیش در توحید
۱۲۰ متر ، تک واحدی ، ستارخان ،کوثر
۱۴۴متری توحید(پرچم)
۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در توحید
۱۴۴متری توحید(پرچم)
۱۰۷ متر (توحید/نیایش غربی)
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۱۰۷ متر (توحید/نیایش غربی)
۸۹ متر ،دو خواب
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در توحید
۸۹ متر ،دو خواب
۱۶۵ متر آزادی وزارت کار
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۱۶۵ متر آزادی وزارت کار
۸۵متر ستار خان(کوثر ۳)
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۸۵متر ستار خان(کوثر ۳)
۹۰ متر ۲خواب ( توحید/ پرچم غربی )
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۹۰ متر ۲خواب ( توحید/ پرچم غربی )
۱۰۰متر ۲خوابه توحید( نصرت غربی)
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۱۰۰متر  ۲خوابه توحید( نصرت غربی)
٦٥ متر - دو نبش - خیابان کلهر
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در توحید
٦٥ متر - دو نبش - خیابان کلهر
89متر دو خواب فول امکانات توحید
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
89متر دو خواب فول امکانات توحید
111 متر بر اصلی نصرت غربی موقیعت اداری
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در توحید
111 متر  بر اصلی نصرت غربی موقیعت اداری
92 متر فوق خوش نقشه
۳,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
92 متر فوق خوش نقشه
۷۲متر ۲خواب تکواحدی
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در توحید
۷۲متر ۲خواب تکواحدی
٩٠ متر تکواحدى پرچم
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
٩٠ متر تکواحدى پرچم
۹۱متر با امکانات «تکواحدی» ستارخان/بر کوثر
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۹۱متر با امکانات «تکواحدی»  ستارخان/بر کوثر
فروش واحد زیرهمکف نصرت غربی
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در توحید
۱۲۰متر ۳خواب نوساز «توحید/پرچم»
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در توحید
۱۲۰متر ۳خواب نوساز        «توحید/پرچم»
بعدی