خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در افسریه تهران

زمین شهرک صنعتی
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در افسریه
معدن مرمریت پرطاووسی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در افسریه
معدن مرمریت پرطاووسی
باغ ودامداری
توافقی
۱۸ ساعت پیش در افسریه
باغ ودامداری
۱۵ هکتار زمین کشاورزی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در افسریه
۱۵ هکتار زمین کشاورزی
۱۴۰۰متر زمین موقعیت صنعتی -تجاری فروش یا معاوضه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
۱۴۰۰متر زمین موقعیت صنعتی -تجاری فروش یا معاوضه
فروش باغ سیب پرثمر
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
فروش باغ سیب پرثمر
زمین اطراف باغ مناسب سرمایه گذاری
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در افسریه
زمین اطراف باغ مناسب سرمایه گذاری
زمین کشاورزی
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
ورامین ۳۲۸۶ اب باریک دمزاباد
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
ورامین ۳۲۸۶ اب باریک دمزاباد
فروش کوره آجر پزی
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
فروش کوره آجر پزی
واحد تجاری در قلب جنوب هرمزگان،پارسیان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
باغ کشاورزی ۳۶.۵۵۰متر ورامین
۱۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
باغ کشاورزی ۳۶.۵۵۰متر ورامین
زمین شهرک صنعتی سلفچگان با پروانه ساخت
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
زمین شهرک صنعتی سلفچگان با پروانه ساخت
فروش.کشاورزی.گرمسار.65000متر
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در افسریه
فروش.کشاورزی.گرمسار.65000متر
زمین اماده ساخت
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
فروش مرغداری 45 هزارقطعه ای گوشتی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
فروش مرغداری 45 هزارقطعه ای گوشتی
زمین فرون اباد حاجی آباد سند دار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در افسریه
زمین باغچه در لواسان بزرگ
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
زمین باغچه در لواسان بزرگ
۲۹۷۷ متر دامداری صنعتی اطراف تهران
توافقی
۳ هفته پیش در افسریه
۲۹۷۷ متر دامداری صنعتی اطراف تهران
زمین داخل ۴دیواری با جواز و انشعابات جاده خاوران
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
زمین سند دار
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در افسریه
زمین سند دار
فروش کاخانه نساجی
توافقی
۳ هفته پیش در افسریه
فروش کاخانه نساجی
زمین 4دیواری با جواز جاده خاوران
۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در افسریه
زمین 4دیواری با جواز جاده خاوران
باغ کشاورزی ۱۰۰۰۰
توافقی
۴ هفته پیش در افسریه
باغ کشاورزی ۱۰۰۰۰
بعدی