خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در دهقان تهران

خانه کلنگی ۱۴۴ متر خیابان اول نیروهوایی

۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در دهقان

خانه کلنگی ۲ طبقه زیر بنا ۱۳۵ متر

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دهقان
خانه کلنگی ۲ طبقه زیر بنا ۱۳۵ متر
۷

خانه کلنگی

۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دهقان

خانه ویلایی بازسازی شده ۱۳۲ متر زمین

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور علی کدخدایی در دهقان

فروش کلنگی خیابان چهارم نیروی هوایی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور وحید خوشرو در دهقان

متراژ زمین 132 متر مربع

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دهقان

خانه کلنگی قابل سکونت .۲.۵ طبقه

۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دهقان
بعدی

نمایش نقشه