خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در سازمان برنامه تهران

خانه کلنگی ۲۵۳متر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سازمان برنامه
۴۴۵ متر ۴ طبقه و ۲۶ ساله
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در سازمان برنامه
۲۴۷مترکلنگی سه طبفه بنا
۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سازمان برنامه
۶۰۰ متر بر ۱۳ جنوبی
توافقی
آژانس املاک در سازمان برنامه
۶۰۰ متر بر ۱۳ جنوبی
فردوس غرب برنامه مرکزی ۵۹۰ متر کلنگی جنوبی
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۲۲۰متر بر ۱۰ جنوبی سازمان برنامه جنوبی
توافقی
مشاور املاک در سازمان برنامه
سازمان برنامه جنوبی
توافقی
دیروز در سازمان برنامه
زمین در عسلویه 326 متر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سازمان برنامه
زمین در عسلویه 326 متر
کلنگی ۳۰۰متری بر۱۲جنوبی گذر۱۰ سازمان برنامه شمالی
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
کلنگی ۳۰۰متری بر۱۲جنوبی گذر۱۰ سازمان برنامه شمالی
1000متر کلنگی سازمان برنامه شمالی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
زمین کلنگی
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سازمان برنامه
۴۵۰مترسازمان برنامه(کلنگی)
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سازمان برنامه
۴۵۰مترسازمان برنامه(کلنگی)
۷۹۰ متر بر ۱۳ کلنگی.سازمان ش
۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سازمان برنامه
۷۵۰متر بر ۲۰ جنوبی تاپ لوکیشن سازمان شمالی
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
۷۵۰متر بر ۲۰ جنوبی تاپ لوکیشن سازمان شمالی
۲۰۰ متر کلنگی ملک ۲ کله سازمان برنامه
توافقی
آژانس املاک در سازمان برنامه
۲۰۰ متر کلنگی ملک ۲ کله سازمان برنامه
۲۵۳متر زمین در ۴طبقه با آسانسور. سازمان برنامه
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سازمان برنامه
۲۵۳متر زمین در ۴طبقه   با آسانسور.  سازمان برنامه
** کاشانی سازمان شمال ۴۲۰متر **
توافقی
۵ روز پیش در سازمان برنامه
** کاشانی سازمان شمال ۴۲۰متر **
زمین کاربری مسکونی شهرک مخابرات شهریار
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سازمان برنامه
زمین کاربری مسکونی شهرک مخابرات شهریار
۲۰۰متر سازمان برنامه شمالی ۲کله بر ۱۰
توافقی
مشاور املاک در سازمان برنامه
۲۰۰متر سازمان برنامه شمالی ۲کله بر ۱۰
۹۵۰ متر گلنگی که ۴۲۰ از آن تفیک شده
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سازمان برنامه
۹۵۰ متر گلنگی که ۴۲۰ از آن تفیک شده
۲۵۰متر کلنگی/کاشانی سازمان برنامه شمالی
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سازمان برنامه
زمین مسکونى ٢١٧متر
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سازمان برنامه
کلنگی ،۴۱۰متر، دوبر جنوبی
توافقی
آژانس املاک در سازمان برنامه
کلنگی ،۴۱۰متر، دوبر جنوبی
کلنگی۶۰۰ متر،منطقه۵
توافقی
آژانس املاک در سازمان برنامه
بعدی