خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شمس‌آباد تهران

کلنگی بر و طول
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
کلنگی بر و طول
۶۰۰ متر زمین با ۱۲۰۰ متر بنا
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
کلنگی جنوبی 140متر میدان ملت
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
کلنگی جنوبی 140متر میدان ملت
۲۵۳ متر کلنگی
۱۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در شمس‌آباد
408متر.بلواربیژن
۳۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
کلنگی ۲۶۰ متری /شمس آباد
توافقی
آژانس املاک در شمس‌آباد
کلنگی ۲۶۰ متری /شمس آباد
ریحانی جنوبی ۲۷۰متر کلنگی بر ۱۰و گذر ۱۲متری
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
ریحانی جنوبی ۲۷۰متر کلنگی بر ۱۰و گذر ۱۲متری
فروش کلنگی ۴۰۸ متر بر ۱۲ ریحانی جنوبی
۳۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
فروش کلنگی ۴۰۸ متر بر ۱۲ ریحانی جنوبی
145 متر کلنگی ۴ طبقه مجوز ساخت فروش و معاوضه
توافقی
فوری در شمس‌آباد
145 متر کلنگی ۴ طبقه مجوز ساخت فروش و معاوضه
400 متر بر 12 شمالی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
410متر بر12شمالی با 2طبقه بنا شمس آباد بلوار بیژن
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
410متر بر12شمالی با 2طبقه بنا شمس آباد بلوار بیژن
کلنگی سند شش دانگ شمس آباد
توافقی
فوری در شمس‌آباد
کلنگی سند شش دانگ شمس آباد
۴۰۸ متر بلوار بیژن /گذر ۱۲/بر۱۲
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
۴۰۸ متر بلوار بیژن /گذر ۱۲/بر۱۲
325 متر کلنگی با بر جنوبی
توافقی
آژانس املاک در شمس‌آباد
325 متر کلنگی با بر جنوبی
۳۰۰متر کلنگی تک مالک
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
300 متر بر 14
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
کلنگی ۳۰۰ متر مجیدیه شهیدکرد
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شمس‌آباد
خانه کلنگی ۲۰۰متری
توافقی
آژانس املاک در شمس‌آباد
استاد حسن بنا ۶۷۵ متر زمین مسکونی
توافقی
آژانس املاک در شمس‌آباد
استاد حسن بنا ۶۷۵ متر زمین مسکونی
کلنگی 300متر
توافقی
آژانس املاک در شمس‌آباد
110 متر خانه کلنگی با300 متر بنای مفید 11 متر بر
۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
شمس آباد ۴۲۰ متر
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شمس‌آباد
شمس آباد ۴۲۰ متر
۲۶۰ متر بر ۱۰ جنوبی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شمس‌آباد
۲۶۰ متر بر ۱۰ جنوبی
باغچه ٤٨٠ متری دو نبش
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شمس‌آباد
باغچه ٤٨٠ متری دو نبش
بعدی