اتصال برقرار شد

خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در دکتر هوشیار تهران

۸۳متر نوساز / دوکله نور / فول امکانات / لعل آخر

۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در دکتر هوشیار
۸۳متر نوساز / دوکله نور / فول امکانات / لعل آخر
۱

۶۶متر۲خواب پارکینگ،انباری آزادی استادمعین

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در دکتر هوشیار
۶۶متر۲خواب پارکینگ،انباری آزادی استادمعین
۶

48مترتکخواب گذر/دامپزشکی

۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ کارو در دکتر هوشیار
48مترتکخواب گذر/دامپزشکی
۶

۱۲۴ متر ،تک واحدی ،فول امکانات،۲ پارکینگ سندی باکس

۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در دکتر هوشیار
۱۲۴ متر ،تک واحدی ،فول امکانات،۲ پارکینگ سندی باکس
۸

۵۷ متر فول امکانات کلید نخورده

۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در دکتر هوشیار
۵۷ متر فول امکانات کلید نخورده
۵

۷۸ متر / فول امکانات /دامپزشکی

۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در دکتر هوشیار
۷۸ متر / فول امکانات /دامپزشکی
۹

۷۴متر فول

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در دکتر هوشیار

58مترتکخواب تکواحدی فول لوکیشن /طوس

۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ کارو در دکتر هوشیار
58مترتکخواب تکواحدی فول لوکیشن /طوس
۹

آپارتمان۸۳متر/۲خواب/تکواحدی/نوساز/میدان دکترهوشیار

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ سرو در دکتر هوشیار
آپارتمان۸۳متر/۲خواب/تکواحدی/نوساز/میدان دکترهوشیار

52متر/10ساله/استادمعین دستغیب/تصاویرواقعیست

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک متین در دکتر هوشیار
52متر/10ساله/استادمعین دستغیب/تصاویرواقعیست
۱۲

47 متر/پارکینگ /خوش نقشه/21 متری جی

۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک حامی در دکتر هوشیار
47 متر/پارکینگ /خوش نقشه/21 متری جی
۹

47 متر تک واحدی پارکینگ غیر مزاحم / عجیب

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ کارو در دکتر هوشیار
47 متر تک واحدی پارکینگ غیر مزاحم / عجیب
۷

47 متر آسانسور دار * فرعی منطقه * عروسک

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ کارو در دکتر هوشیار
47 متر آسانسور دار * فرعی منطقه * عروسک
۶

زنجان جنوبی / ۹۴ متر / فول امکانات

۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ کارو در دکتر هوشیار
زنجان جنوبی / ۹۴ متر / فول امکانات
۷

۷۸ متر دو خواب/ تکواحدی/ گذر اقیانوس/ دامپزشکی

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در دکتر هوشیار
۷۸ متر دو خواب/ تکواحدی/ گذر اقیانوس/ دامپزشکی
۹

۱۵۱متر کلیدنخورده/بهنود/فول امکانات/تکواحدی/دوکله

۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک شاران در دکتر هوشیار
۱۵۱متر کلیدنخورده/بهنود/فول امکانات/تکواحدی/دوکله
۶

۷۹متر/۲خواب/تک واحدی/فول امکانات

۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در دکتر هوشیار
۷۹متر/۲خواب/تک واحدی/فول امکانات
۱۰

۸۸متر/۲خواب/فول امکانات/تکواحدی/تاپ لوکیشن

۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک شاران در دکتر هوشیار
۸۸متر/۲خواب/فول امکانات/تکواحدی/تاپ لوکیشن
۸

۶۶متر پارکینگ خیابان نجارزادگان دیزاین ژورنال

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در دکتر هوشیار
۶۶متر  پارکینگ   خیابان نجارزادگان   دیزاین ژورنال
۵

۷۳متر/دوخواب/کلیدنخورده

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دکتر هوشیار
۷۳متر/دوخواب/کلیدنخورده
۹

۵۸متر/۱خواب/فول امکانات/سالن پرده خور/ارزندهع

۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک شاران در دکتر هوشیار
۵۸متر/۱خواب/فول امکانات/سالن پرده خور/ارزندهع
۵

آپارتمان94متر2خواب فول دکتر هوشیار

۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محمد محسن زاده در دکتر هوشیار
آپارتمان94متر2خواب فول دکتر هوشیار
مشاور ممتاز

۵۳متر/دو خواب/خوش نقشه/بدون پرتی/هاشمی

۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هلدینگ بزرگ سام در دکتر هوشیار
۵۳متر/دو خواب/خوش نقشه/بدون پرتی/هاشمی
۶

۵۶متر/۲خواب/تکواحدی/فول بازسازی

۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ امیران شعبه استادمعین در دکتر هوشیار
۵۶متر/۲خواب/تکواحدی/فول بازسازی
۵
بعدی