خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در نیرو هوایی تهران

ملک کلنگی ۳۰۰متر خیابان نهم
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ٨٩ مترى خیابان سوم نیرو هوایى
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ٨٩ مترى خیابان سوم نیرو هوایى
نیرو هوایی. ۲/۲۳ فروشی
توافقی
فوری در نیرو هوایی
نیرو هوایی. ۲/۲۳ فروشی
ملک کلنگی ۳۱۵ متر مربع
توافقی
۲ ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ۸۵ متری/فول/خوش نقشه
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
آپارتمان ۸۵ متری/فول/خوش نقشه
آپارتمان ۹۱ متری کلید نخورده
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ۹۱ متری کلید نخورده
١٣٠ متر فول انکانات خوش نقشه
توافقی
۴ ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ٧٤ متری فول امکانات
۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ٧٤ متری فول امکانات
۸۷ متری، فول، خوش نقشه
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نیرو هوایی
۸۷ متری، فول، خوش نقشه
فروشی تک واحدی خ دوم
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نیرو هوایی
183 متر 3 خواب نیروهوایی
۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
183 متر 3 خواب نیروهوایی
۷۰ متری،خوش نقشه،خ دهقان
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نیرو هوایی
۷۰ متری،خوش نقشه،خ دهقان
۱۰۵ متر/ ۸ ساله / فول امکانات/ششم نیروهوایی
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نیرو هوایی
۱۰۵ متر/ ۸ ساله / فول امکانات/ششم نیروهوایی
۱۴۸مترسه خوابه خ اول نیروهوایی نوسازفروش
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
۱۴۸مترسه خوابه خ اول نیروهوایی نوسازفروش
۵۹متر ۲۱متری دهقان دو خواب
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
اپارتمان ۱۶۲ متری فول امکانات ویو ابدی
۶,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نیرو هوایی
اپارتمان ۱۶۲ متری فول امکانات ویو ابدی
۷۰ متر دو خواب کلید نخورده فول امکانات
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نیرو هوایی
۷۰ متر دو خواب کلید نخورده فول امکانات
آپارتمان ۸۷ متر فول قلب نیروهوایی
توافقی
۶ ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ۸۷ متر فول قلب نیروهوایی
آپارتمان ۹۰ متری / بازسازی/ چهارم نیروهوایی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ۹۰ متری / بازسازی/ چهارم نیروهوایی
آپارتمان ۹۰ متر
توافقی
۶ ساعت پیش در نیرو هوایی
آپارتمان ۹۰ متر
اپارتمان ٨٥ متری فول نیروهوایی
توافقی
آژانس املاک در نیرو هوایی
اپارتمان ٨٥ متری فول نیروهوایی
اپارتمان ۷۸متری خوش نقشه
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نیرو هوایی
اپارتمان ۷۸متری خوش نقشه
نیروهوایی ۱۸۶ متر ۳خواب فول امکانات
۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نیرو هوایی
نیروهوایی ۱۸۶ متر ۳خواب فول امکانات
آپارتمان ۱۶۵ متری ۲ پارکینگ
توافقی
آژانس املاک در نیرو هوایی
آپارتمان ۱۶۵ متری ۲ پارکینگ
بعدی