خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهرک ژاندارمری تهران

شهرک ژاندارمری۵۴متری ۲خ فول امکانات
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
۷۱ متر ، دو خوابه
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک ژاندارمری
۷۱ متر ، دو خوابه
160 متر 3 خواب دو ساله سپهر مرزداران
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
160 متر 3 خواب دو ساله سپهر مرزداران
خانه کلنگی شما مرزداران
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک ژاندارمری
آپارتمان۲۱۷متر۴خوابه (گلدیس)
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
آپارتمان۲۱۷متر۴خوابه (گلدیس)
اپارتمان
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک ژاندارمری
اپارتمان
۱۰۰ دوخوابه
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
۱۸۵ متر کوچه مشجر
توافقی
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
۱۸۵ متر کوچه مشجر
144 متر آپارتمان در سپهر
توافقی
دیروز در شهرک ژاندارمری
144 متر آپارتمان در سپهر
شمال مرزداران * آپارتمان تک واحدی **
توافقی
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
شمال مرزداران * آپارتمان تک واحدی **
اپارتمان۱۶۸متر گلدیس
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
اپارتمان۱۶۸متر گلدیس
آپارتمان ۱۸۳متر ،گلدیس مرزداران
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک ژاندارمری
آپارتمان ۱۸۳متر ،گلدیس مرزداران
۱۰۳متر
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
۱۰۳متر
سازمان آب ۱۰۵ متر
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
82متر شهرک ژاندارمری پردیس
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
82متر          شهرک ژاندارمری         پردیس
۱۶۵ متر نوساز سپهر طبقه ۵
۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ژاندارمری
۱۶۵ متر نوساز سپهر طبقه ۵
۱۵۹ متر ۳خواب دوکله
۱۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
۱۵۹ متر ۳خواب دوکله
190متر نوساز دارای 150 متر سهم زمین مرزداران
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
190متر نوساز دارای 150 متر سهم زمین مرزداران
آپارتمان 3 خوابه 1 از 3 شمال مرزداران بازسازی شده
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ژاندارمری
آپارتمان 3 خوابه 1 از 3 شمال مرزداران بازسازی شده
۴۵متر/شهرک‌ژاندارمری/کم‌واحد/روبه‌آفتاب
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
۴۵متر/شهرک‌ژاندارمری/کم‌واحد/روبه‌آفتاب
آپارتمان نوساز شهرک ژاندارمری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک ژاندارمری
آپارتمان نوساز شهرک ژاندارمری
۱۱۰متر نقشه مهندسی
توافقی
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
۱۱۰متر نقشه مهندسی
ارمکان ۱۱۶ متر ۳ خواب بدون مشرف
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک ژاندارمری
مرزداران ۱۳۷متر قدرالسهم دار
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک ژاندارمری
مرزداران ۱۳۷متر قدرالسهم دار
بعدی