خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در تهران‌سر تهران

مغازه تجاری دو کله موقغیت
توافقی
فوری در تهران‌سر
مغازه ۴۹ مترتهران سر گذر
توافقی
مشاور املاک در تهران‌سر
۳۵مترمغازه/بر بلواراصلی/پاخور
۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
۳۵مترمغازه/بر بلواراصلی/پاخور
فروش ۲۱ متر مغازه تهرانسر اصلی بر ۱۴
توافقی
۶ ساعت پیش در تهران‌سر
فروش ۲۱ متر مغازه تهرانسر اصلی بر ۱۴
مغازه فروشی
توافقی
۱۸ ساعت پیش در تهران‌سر
سرمایه گذاری کنید (مغازه ۳۵ متری)
۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
سرمایه گذاری کنید (مغازه ۳۵ متری)
۳۶ متر مغازه تمام شیشه / برخیابان پاخور
۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
۳۶ متر مغازه تمام شیشه / برخیابان پاخور
مغاواقع در تهرانسر خ۱۴ پاساژ گاستان
توافقی
دیروز در تهران‌سر
تهرانسر مغازه ۱۰۹ متری
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهران‌سر
مغازه ۲۳ متری
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
فروش مغازه تهرانسر
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌سر
فروش مغازه تهرانسر
۳۴متر مغازه تجاری بلوار یاس تهرانسر
۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
۳۴متر مغازه تجاری بلوار یاس تهرانسر
۱۸ متر مغازه طلا فروشی کامل تجهیز
توافقی
پریروز در تهران‌سر
۵۱ متر مغازه تهرانسر
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهران‌سر
106مترمغازه تجاری تهرانسرشهرک آزادی
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهران‌سر
106مترمغازه تجاری تهرانسرشهرک آزادی
11 متر مغازه تجاری تهرانسر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌سر
11 متر مغازه تجاری تهرانسر
مغازه 20 متری
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌سر
مغازه 20 متری
مغازه لوازم یدکی ۲۴ متری
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌سر
حدود ۲۵ متر در نفت شمالی فروش
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهران‌سر
حدود ۲۵ متر در نفت شمالی فروش
مغازه ۲۰ متر
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران‌سر
فروش مغازه
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران‌سر
۳۵ متر مغازه نوساز خیابان باشگاه
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهران‌سر
34 متر مغازه تهرانسر
توافقی
۳ روز پیش در تهران‌سر
34 متر مغازه تهرانسر
مغازه ۲۵متری . ۱۴اصلی تهرانسر
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهران‌سر
بعدی