خرید و فروش و قیمت خودرو بسترن B30 در تهران

بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آهنگ
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن بی ۳۰b 30
۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در سعادت‌آباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نارمک
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
بسترن مدل ۹۷
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهران شمالی
بسترن مدل ۹۷
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۳,۸۱۰ کیلومتر ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در نارمک جنوبی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سهروردی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷ کم کارکرد
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در نارمک
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷ کم کارکرد
بسترن B30 سفید مدل 97
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در دزاشیب
بسترن B30 سفید مدل 97
فروش اقساطی-بسترنB30 اتومات-1399
۰ کیلومتر ۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در سعادت‌آباد
فروش اقساطی-بسترنB30 اتومات-1399
فروش اقساطی-بسترنB30 اتومات-1399
۰ کیلومتر ۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دانشگاه علم و صنعت
فروش اقساطی-بسترنB30 اتومات-1399
بسترن B30 مدل 1397
۵۷,۸۰۹ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
بسترن B30 مدل 1397
کارشناسی‌شده
بسترن B30 مدل 1396
۱۳۳,۰۴۹ کیلومتر ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
بسترن B30 مدل 1396
کارشناسی‌شده
بسترن b30
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
بسترن b30
بسترن B30، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در آبشار تهران
بسترن B30، مدل ۱۳۹۸
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آهنگ
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
بسترن B30 مدل 1397
۱۰۶,۹۹۵ کیلومتر ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
بسترن B30 مدل 1397
کارشناسی‌شده
بسترن B30، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در امام حسین(ع)
بسترن B30 مدل 1397
۵۳,۷۶۳ کیلومتر ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
بسترن B30 مدل 1397
کارشناسی‌شده
بسترن b30
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در توحید
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در پاسداران
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شهرک آزادی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷ تیتانیوم
۵۸,۸۰۰ کیلومتر ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در رباط کریم
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷ تیتانیوم
بسترن B30 مدل 1397
۴۶,۹۶۵ کیلومتر ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید خودرو کارشناسی شده با ضمانت فنی و بدنه
بسترن B30 مدل 1397
کارشناسی‌شده
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در آجودانیه
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
بعدی